opieka247

Doktor Jakub Sienkiewicz pisze “Choroba Parkinsona (chP) jest zaliczana do tak zwanych schorzeń zwyrodnieniowych mózgu i będzie tak klasyfikowana, dopóki nie poznamy jej dokładnej przyczyny.” Choroba Parkinsona to przewlekła i postępująca choroba neurodegeneracyjna, która wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, prowadząc do różnorodnych objawów ruchowych i nie tylko. W miarę postępu choroby, osoby z chorobą Parkinsona mogą doświadczać coraz większych trudności w wykonywaniu codziennych czynności, co wymaga specjalnej opieki i wsparcia. W tym artykule przyjrzymy się wyzwaniom związanym z opieką nad osobami z chorobą Parkinsona oraz strategiom, które mogą pomóc im lepiej funkcjonować i utrzymać jak największą jakość życia.

Wyzwania w opiece nad osobami z chorobą Parkinsona

  1. Zmiany w ruchu i mobilności. Jednym z głównych objawów choroby Parkinsona są zaburzenia ruchowe, takie jak drżenie, sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe oraz trudności z równowagą. Te zmiany mogą znacząco ograniczać zdolność osoby z Parkinsonem do samodzielnego poruszania się i wykonywania codziennych czynności. Nawet proste czynności, takie jak wstawanie z łóżka, chodzenie po schodach czy utrzymywanie równowagi podczas stania, mogą stać się wyzwaniem dla osób z Parkinsonem. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie pomocy zewnętrznej, takiej jak laski, rollatory lub schodołazy, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się po domu.
  2. Trudności w komunikacji. Choroba Parkinsona może również wpływać na zdolność osoby do mówienia i porozumiewania się. Zmniejszenie siły głosu, trudności w artykulacji oraz monotonny ton głosu to częste objawy, które mogą utrudniać komunikację zarówno z opiekunami, jak i z otoczeniem. Osoby z Parkinsonem mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć, co może prowadzić do frustracji zarówno u nich samych, jak i ich opiekunów. W takich przypadkach istotne jest cierpliwe wsparcie oraz wykorzystanie alternatywnych metod komunikacji, takich jak gesty, tablice komunikacyjne czy technologie wspomagające mowę.
  3. Depresja i zmiany nastroju. Osoby z chorobą Parkinsona często doświadczają zmian nastroju, depresji i lęku. Wpływa to nie tylko na ich samopoczucie, ale również na motywację do angażowania się w terapię i utrzymywania aktywnego trybu życia. Trudności związane z chorobą, takie jak utrata niezależności, zmiany w zdolnościach ruchowych czy ograniczenia w codziennych aktywnościach, mogą prowadzić do poczucia bezradności i smutku. Wsparcie psychologiczne oraz terapia zajęciowa mogą pomóc osobom z Parkinsonem radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami i utrzymać pozytywne podejście do życia.
  4. Konieczność regularnej opieki. Wraz z postępem choroby, osoby z Parkinsonem mogą potrzebować coraz większej ilości pomocy i opieki ze strony opiekunów lub personelu medycznego. Stała obecność opiekuna może być konieczna, zwłaszcza w zaawansowanych stadiach choroby. Opiekunowie muszą być gotowi zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, ubieranie się czy przygotowywanie posiłków. Ponadto, konieczne może być monitorowanie przyjmowania leków oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas poruszania się po domu. Wsparcie rodziny oraz możliwość korzystania z usług opieki domowej lub hospicjum może być niezwykle pomocne w zapewnieniu opieki na odpowiednim poziomie.

Poprzez zrozumienie tych wyzwań oraz odpowiednie dostosowanie opieki i wsparcia, możemy pomóc osobom z chorobą Parkinsona utrzymać jak największą jakość życia i samodzielność, jednocześnie zapewniając im komfort i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu.

Strategie wspomagające opiekę

  1. Regularne ćwiczenia fizyczne. Regularna aktywność fizyczna może pomóc w utrzymaniu sprawności ruchowej i opóźnieniu postępu choroby. Ćwiczenia takie jak gimnastyka, joga czy zajęcia taneczne mogą poprawić gibkość, siłę mięśniową i równowagę. Dodatkowo, regularne ćwiczenia mogą pomóc w zapobieganiu sztywności mięśniowej oraz utracie zdolności funkcjonalnych. Ważne jest, aby ćwiczenia były odpowiednio dostosowane do zdolności i potrzeb każdej osoby z Parkinsonem, dlatego warto skonsultować się z fizjoterapeutą lub instruktorem fitnessu specjalizującym się w pracy z osobami z tą chorobą.
  2. Terapia mowy i fizjoterapia. Specjalistyczne sesje terapii mowy oraz fizjoterapii mogą pomóc w poprawie komunikacji oraz sprawności ruchowej u osób z Parkinsonem. Ćwiczenia oddechowe, techniki artykulacyjne oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie mogą być szczególnie skuteczne. Terapia mowy może pomóc w walce z problemami artykulacji, mowy niewyraźnej oraz trudnościami z jasnym i płynnym wyrażaniem myśli. Natomiast fizjoterapia może skupiać się na poprawie równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności fizycznej, co przekłada się na większą samodzielność i komfort w codziennym życiu.
  3. Wsparcie psychologiczne. Ważne jest zapewnienie osobom z Parkinsonem wsparcia psychologicznego, zarówno ze strony rodziny, jak i specjalistów. Terapeuci mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem, depresją i lękiem, co ma istotny wpływ na jakość życia pacjenta. Poprzez regularne sesje terapeutyczne, osoby z Parkinsonem mogą nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, co przyczynia się do poprawy samopoczucia oraz ogólnego funkcjonowania.
  4. Odpowiednie środowisko domowe. Dostosowanie środowiska domowego do potrzeb osoby z Parkinsonem może znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie. Instalacja poręczy, schodołazów czy podwyższonych toalet może poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Dodatkowo, eliminacja potencjalnych zagrożeń, takich jak przeszkody na drodze czy niewygodne meble, może zmniejszyć ryzyko upadków i urazów. Ważne jest, aby środowisko domowe było jak najbardziej przyjazne i dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z Parkinsonem, co przyczynia się do poprawy jej niezależności i jakości życia.

Opieka nad osobami z chorobą Parkinsona wymaga wiedzy, cierpliwości i zaangażowania. Dzięki odpowiednim strategiom opiekuńczym, opiekunom z doświadczeniem oraz spersonalizowanym planom opieki i wsparciu specjalistów, osoby z Parkinsonem mogą nadal prowadzić aktywne i satysfakcjonujące życie, pomimo wyzwań związanych z chorobą.

Hanna Kotecka to ceniona ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, która swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie skutecznie wykorzystuje w codziennym działaniu. Aktywnie współpracuje z miejskim ośrodkiem pomocy, angażując się w projekty mające na celu poprawę warunków bytowych osób w podeszłym wieku. Ostatnio, poszerzając swoje działania, Hanna dołączyła do zespołu Opieka247, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniając się do podnoszenia standardów opieki nad seniorami. Jej praca jako ekspertki oraz zaangażowanie w wolontariat świadczą o głębokim oddaniu sprawie poprawy jakości życia osób schorowanych i starszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *