opieka247

W miarę jak populacja naszej planety starzeje się, demencja staje się wyzwaniem na które musimy być przygotowani. Jak pisze doktor Magdalena Durda “W Polsce opiekę nad osobami z demencją sprawuje się w ramach funkcjonowania odmiennych struktur, podlegających Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Opieki Społecznej. Dostępne są usługi opiekuńcze stworzone z myślą o osobach starszych, ale brakuje usług specyficznych dla osób z otępieniem. Sprawowanie opieki nad chorymi z demencją odbywa się w: domach rodzinnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki społecznej, dziennych oddziałach psychogeriatrycznych, całodobowych oddziałach psychogeriatrycznych, gminnych ośrodkach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej oraz prywatnych domach opieki. Możliwe jest wynajęcie opiekunki zastępczej zajmującej się chorym w domu. Pomocą w sprawowaniu opieki nad chorym z demencją służą także poradnie i stowarzyszenia alzheimerowskie oraz grupy wsparcia.” Działając na czele sektora opieki domowej nad osobami starszymi, jesteśmy doskonale zaznajomieni z wyzwaniami związanymi z opieką nad osobami z demencją. Poniżej podajemy kilka kluczowych aspektów i strategii opieki nad osobami z tym schorzeniem.

starszy człowiek na ławce

Zrozumienie demencji

Demencja nie jest chorobą samą w sobie, jest to zespół objawów powodujących zaburzenia funkcji poznawczych. Najpowszechniejszymi formami są choroba Alzheimera i demencja naczyniopochodna. Osoby z demencją mogą doświadczać trudności w zapamiętywaniu informacji, komunikacji, skupieniu uwagi i pomysłowości. Oprócz tego, demencja objawia się także poprzez szereg innych symptomów, które mogą znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie osoby dotkniętej tą chorobą. W miarę postępu choroby, osoba z demencją może mieć coraz większe trudności w wykonywaniu nawet najprostszych czynności życia codziennego, takich jak ubieranie się czy samodzielne jedzenie. Często obserwuje się także zmiany w zachowaniu, takie jak agresja, pobudzenie lub wycofanie się społeczne.

Demencja wpływa nie tylko na osobę chorą, ale również na jej bliskich i opiekunów. Wymaga specjalistycznej opieki i wsparcia, które nie tylko pomaga w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, ale także zapewnia odpowiednie środowisko i narzędzia, które mogą spowolnić postęp choroby i poprawić jakość życia osoby cierpiącej na demencję. Zrozumienie tej choroby jest kluczowe dla skutecznej opieki i wsparcia osób dotkniętych nią oraz ich rodzin.

Komunikacja z osobami z demencją

Komunikacja z osobami cierpiącymi na demencję może stanowić wyzwanie, jednak istnieją skuteczne strategie, które mogą ułatwić porozumiewanie się z nimi. Kluczowym jest mówienie wolno i wyraźnie, korzystanie z prostych zdań oraz unikanie sarkazmu czy ukrytych znaczeń. Osoby z demencją mogą mieć trudności z przetwarzaniem złożonych informacji, dlatego jasna i klarowna komunikacja jest kluczowa.

Podczas rozmowy z osobą z demencją warto wykazywać empatię i cierpliwość, nawet w sytuacjach, gdy komunikacja wydaje się trudna. Ważne jest również stosowanie gestów i mimiki, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu przekazu. Niezwykle istotne jest także słuchanie uważnie i reagowanie na sygnały niewerbalne, które mogą dostarczyć dodatkowych wskazówek na temat stanu emocjonalnego osoby z demencją.

Dopasowanie się do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby chorej oraz okazanie szacunku i życzliwości podczas komunikacji może znacząco poprawić jakość interakcji i wpłynąć pozytywnie na samopoczucie i samowartość osoby dotkniętej demencją.

Stworzenie bezpiecznego środowiska

Osoby dotknięte demencją często doświadczają problemów z zapamiętywaniem miejsc, co może prowadzić do frustracji i dezorientacji. Aby stworzyć bezpieczne środowisko dla nich, istotne jest przechowywanie łatwopalnych materiałów oraz potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów poza zasięgiem.

Dobrze oświetlone pomieszczenia są niezwykle istotne, ponieważ mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka upadków i utrudnień w poruszaniu się. Dodatkowo, warto unikać nadmiernego zatłoczenia przestrzeni oraz zapewnić czytelne oznaczenia miejsc, tak aby osoby z demencją mogły łatwo zorientować się w otoczeniu.

Kluczem do stworzenia bezpiecznego środowiska dla osób z demencją jest eliminacja potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienie przestrzeni, która sprzyja spokojowi i poczuciu bezpieczeństwa.

Zachowanie rutyny

Zachowanie rutyny odgrywa kluczową rolę w opiece nad osobami z demencją, pomagając im utrzymać poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Stałe pory posiłków, regularne godziny snu oraz planowane sesje ćwiczeń mogą przynosić liczne korzyści zarówno dla osób z demencją, jak i dla ich opiekunów.

Przyjęcie stałej rutyny może pomóc w zapewnieniu pewności siebie i przewidywalności dla osób z demencją, co może zmniejszyć poziom niepokoju i dezorientacji. Regularność w codziennych czynnościach może również ułatwić wykonywanie zadań i zapewnić poczucie kontroli nad otoczeniem.

Dla opiekunów, utrzymanie rutyny może ułatwić planowanie dnia i zarządzanie codziennymi obowiązkami. Pozwala to również na lepsze wykorzystanie czasu oraz minimalizację stresu związanego z niepewnością co do kolejnych kroków.

Personalizacja opieki

Jedną z kluczowych zasad opieki nad osobami z demencją jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Każda osoba z demencją jest inna i może wymagać unikalnych strategii opieki, które najlepiej odpowiadają jej potrzebom i preferencjom. W Opieka247 zdajemy sobie sprawę, że to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie będzie skuteczne dla innej. Dlatego też nasz zespół specjalistów dokładnie analizuje i personalizuje plany opieki, zapewniając elastyczność i dostosowanie do zmieniających się potrzeb każdego klienta. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości opieki, która uwzględnia indywidualne wymagania oraz zapewnia pełne wsparcie i zrozumienie dla naszych podopiecznych.

Podsumowując, opieka nad osobą z demencją jest wielowymiarowym zadaniem, które wymaga cierpliwości, zrozumienia i umiejętności komunikacji. Nasza firma jest zaangażowana w zapewnienie najwyższej jakości opieki, indywidualnie dostosowanej do potrzeb każdej osoby z demencją. Ufamy, że te strategie będą pomocne dla wszystkich zainteresowanych udoskonaleniem opieki nad tym cennym, choć wymagającym, segmentem naszej społeczności.

Hanna Kotecka to ceniona ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, która swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie skutecznie wykorzystuje w codziennym działaniu. Aktywnie współpracuje z miejskim ośrodkiem pomocy, angażując się w projekty mające na celu poprawę warunków bytowych osób w podeszłym wieku. Ostatnio, poszerzając swoje działania, Hanna dołączyła do zespołu Opieka247, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniając się do podnoszenia standardów opieki nad seniorami. Jej praca jako ekspertki oraz zaangażowanie w wolontariat świadczą o głębokim oddaniu sprawie poprawy jakości życia osób schorowanych i starszych.