opieka247

Jak piszą Jarosław Derejczyk, Barbara Bień oraz Katarzyna Szczerbińska “W najbliższych 20 latach odsetek osób starszych w Polsce ulegnie podwojeniu do 24%, a ludzie starsi stanowić będą w 2030 roku populację 8,5-milionową. Niemal w połowie będą to osoby po 75 roku życia, z typową dla tej grupy wieku przewlekłą wielochorobowością, niesprawnością fizyczną i upośledzeniem funkcji poznawczych, które skutkują złożonymi potrzebami zdrowotnymi, rehabilitacyjnymi i opiekuńczymi.” Dla wielu z nich, ważne jest zachowanie niezależności i godności, dlatego coraz większe znaczenie zyskuje opieka domowa. Praca opiekunów dla osób starszych jest nie tylko dobrą formą zatrudnienia, ale również szansą na dawanie drugiej osobie ciepła i troski w komfortowych warunkach własnego domu.

uśmiechający się starszy mężczyzna

Opieka nad osobami starszymi i chorymi

Według Łukasza Jurka “w zależności od rodzaju potrzeb, przy zaspokajaniu których niezbędna jest pomoc, można wyróżnić:

  • zależność ekonomiczną (potrzeby materialne);
  • zależność psychospołeczną (potrzeby duchowe, emocjonalne, kulturalne);
  • zależność funkcjonalną (potrzeby związane z wykonywaniem czynności dnia codziennego);
  • zależność strukturalną (charakteryzującą się wieloaspektowym charakterem oraz licznymi przyczynami zależności).

Zależność osób starszych ma trwały charakter i pogłębia się wraz z upływem czasu.” Opieka nad osobami starszymi w domu stanowi integralną część kompleksowego podejścia do ich zdrowia i dobrostanu. Opiekunowie, pełniący swoją rolę z zaangażowaniem i troską, nie tylko pomagają seniorom w codziennych czynnościach życia, lecz także zapewniają im nieocenioną opiekę emocjonalną. W działaniu koncentrują się na podstawowych potrzebach osób starszych, takich jak higiena osobista, ubieranie się, spożywanie posiłków, jak również utrzymanie porządku w domu. Jednak ich działania nie kończą się na przekraczaniu progu fizycznego komfortu. Oprócz tego, budowanie relacji opartych na zaufaniu i empatii jest kluczowe dla zapewnienia wsparcia emocjonalnego, którego tak bardzo potrzebują osoby starsze, borykające się czasem z uczuciem samotności i izolacji społecznej. Dlatego też, praca opiekunów nad seniorami w komfortowym otoczeniu domowym jest niezwykle cenna i wartościowa dla utrzymania jak najwyższej jakości życia w późniejszym wieku.

Różne formy opieki dla osób starszych

Praca opiekunów dla osób starszych obejmuje różne formy opieki, które skupiają się na zaspokajaniu różnorodnych potrzeb seniorów.

Pierwszą z form jest pomoc domowa, gdzie opiekunowie angażują się w codzienne obowiązki domowe, takie jak sprzątanie, gotowanie, pranie, robienie zakupów oraz opieka nad zwierzętami. Istotne jest, aby osoby starsze czuły się w pełni komfortowo i bezpiecznie w swoim własnym domu.

Kolejną formą jest pomoc medyczna, w której opiekunowie często posiadają podstawową wiedzę medyczną i mogą pomagać seniorom w podawaniu leków, kontrolowaniu ciśnienia krwi, mierzeniu tętna czy monitorowaniu poziomu cukru we krwi. Dzięki temu, osoby starsze mają pewność, że ich zdrowie jest monitorowane regularnie i zadbane.

Oprócz tych aspektów, opiekunowie pełnią również rolę towarzyską i zapewniają wsparcie emocjonalne. Chętnie rozmawiają z seniorami, słuchają ich historii i oferują im wsparcie zarówno w codziennych rozmowach, jak i w sytuacjach trudności. To z kolei pozwala osobom starszym utrzymać aktywne życie społeczne, nawet jeśli nie są w stanie opuszczać swojego domu.

Różnorodne formy opieki dla osób starszych są niezwykle ważne, aby zapewnić im pełne wsparcie zarówno w aspektach fizycznych, jak i emocjonalnych. Praca opiekunów stanowi niezastąpioną pomoc dla seniorów, umożliwiając im cieszenie się godnym życiem we własnym, komfortowym otoczeniu.

splecione dłonie

Zalety opieki domowej

Opieka domowa jest coraz bardziej preferowana przez seniorów i ich rodziny z wielu powodów. 

Przede wszystkim, opieka domowa pozwala osobom starszym zachować poczucie niezależności i autonomii. Własny dom jest dla wielu seniorów miejscem pełnym wspomnień i komfortu, dlatego ważne jest, aby mogli w nim pozostać, ciesząc się niezależnością. Opieka w domu daje im możliwość kontynuowania swoich codziennych nawyków i rutyn, z którymi są już dobrze zaznajomieni.

Dodatkowo, opieka domowa zapewnia spersonalizowane podejście do potrzeb seniora. Opiekunowie mogą skupić się na indywidualnych potrzebach i preferencjach seniora i dostosować swoje działania do nich. W ten sposób, opieka domowa jest bardziej efektywna i satysfakcjonująca dla seniora, niż ogólna opieka instytucjonalna.

Opieka domowa daje też możliwość zachowania godności i niezależności seniorom. Zostając w swoim domu, seniorzy nie muszą czuć się, jakby byli zależni od innych. Mogą nadal samodzielnie podejmować decyzje i utrzymywać kontrolę nad swoim życiem.

Opieka domowa umożliwia również utrzymanie aktywności społecznej. Opiekunowie nie tylko wspierają seniorów w codziennych czynnościach, ale także zapewniają im towarzystwo i możliwość rozmowy. Ta interakcja społeczna jest niezwykle ważna dla zdrowia psychicznego seniorów, w szczególności dla tych, którzy mogą się czuć samotni.

Praca opiekunów dla osób starszych nie tylko daje im możliwość zarobkowania, ale również daje im szansę na dawanie troski i wsparcia. Opiekunowie stają się nie tylko dostawcami usług, ale także bliskimi towarzyszami seniorów, oferującymi ciepło, empatię i wsparcie. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, opiekunowie są w stanie spełnić potrzeby fizyczne i emocjonalne seniorów, tworząc jednocześnie atmosferę zaufania i bezpieczeństwa w ich domu.

Opieka domowa dla osób starszych jest więc niezwykle cenna i ważna. Daje seniorom możliwość zachowania niezależności, godności i aktywności społecznej, jednocześnie zapewniając im niezbędne wsparcie i troskę. To wszystko czyni opiekę domową nie tylko odpowiednim rozwiązaniem dla seniorów, ale także wkładem w poprawę ich jakości życia.

Hanna Kotecka to ceniona ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, która swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie skutecznie wykorzystuje w codziennym działaniu. Aktywnie współpracuje z miejskim ośrodkiem pomocy, angażując się w projekty mające na celu poprawę warunków bytowych osób w podeszłym wieku. Ostatnio, poszerzając swoje działania, Hanna dołączyła do zespołu Opieka247, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniając się do podnoszenia standardów opieki nad seniorami. Jej praca jako ekspertki oraz zaangażowanie w wolontariat świadczą o głębokim oddaniu sprawie poprawy jakości życia osób schorowanych i starszych.